BHP Poznań


Posiadając firmę musisz zapewnić swoim pracownikom szereg rzeczy, w tym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Co to znaczy? Kodeks pracy poświęca temu osobny dział wyjaśniając obowiązki pracodawcy względem pracownika związane właśnie z BHP. Warto się z nim zapoznać zanim zdecydujemy się na zatrudnienie pracowników.
Zapewnienie odpowiednich warunków swoim pracownikom to jedno. Muszą mieć oni również ukończone szkolenie BHP, które co jakiś czas będzie odnawiane. Pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków nie ukończywszy go. Co więcej szkolenie to jest ważne przez określony okres w zależności od tego, czy jest to szkolenie wstępne oraz od stanowiska jakie pracownik pełni. Dla przykładu szkolenie wstępne obowiązuje rok. Po minięciu tego okresu pracownik będzie musiał wziąć w nim udział po raz kolejny.
Zakładasz firmę i szukasz kogoś, kto ma uprawienia je przeprowadzić?
BHP Poznań – tutaj na pewno znajdziesz wyszkolone do tego osoby. Nie lekceważ tego obowiązku. Jest on podstawą zatrudnienia.