Szkolenia BHP


BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad, które mają nam mówić jak nasza praca powinna wyglądać. Co możemy robić i w jaki sposób, a czego nam nie wolno. Zasady bhp skupiają się na ergonomii pracy, medycynie pracy, ekonomi i psychologii pracy. W różnych zakładach pracy pojęcie bezpieczeństwa może być rozumiane trochę inaczej, domyślnie bezpieczeństwo ma być na takim poziomie, aby pracownik nie był narażony na utratę zdrowia i życia podczas wykonywania zleconego zadania. Jednak jest wiele zawodów, w których to ryzyko i tak występuje i te zasady w takim wypadku są rozumiane inaczej.
Dzięki tym zasadom wiemy, że na przykład w dni upalne nie powinniśmy pracować tyle samo godzin co w pozostałe, że w takie dni powinna zostać nam dostarczona woda pitna, że nie wolno nam dźwigać więcej niż określony ciężar dla naszej płci.
Szkolenia z zakresu BHP dzielą się na kilka rodzajów:
Szkolenia dla pracodawców, lub osób na stanowiska kierowniczych.
Szkolenia dla pracowników robotniczych, jeżeli pracują oni w warunkach zagrażających, instruktaż powinien odbywać się co rok, jeżeli natomiast takie zagrożenia nie występują to nie rzadziej niż co 3 lata.
Poza tym są szkolenia bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych oraz dla pracowników biurowych.

Zobacz także: Ekrany PCV i Kurtyny na ekranypcv.pl